Szukaj

Ogólnopolski Konkurs “Do Hymnu!”

Do Hymnu! to już VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych, zainicjowanego i organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Konkurs polega na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Obok ośmiu pieśni hymnicznych tj.  Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Marsz I Brygady, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny i Żeby Polska była Polską do wyboru jest także: Hymn Powstańców 1863 oraz Hymn Szarych Szeregów. Konkurs  jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski. 

Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
  • zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych,
  • rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie,
  • zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie
została zakwalifikowana w I naborze do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu!”.