Szukaj

Polska akcja humanitarna “Niosę Pomoc”

Szanowni Państwo!

Szkolne Koło Wolontariatu oraz świetlica szkolna organizuje projekt szkolny, związany z kampanią Polskiej Akcji Humanitarnej- „Niosę Pomoc”.

Celem przyświecającym nam, pedagogom, jest propagowanie idei wolontariatu, rozwijanie empatii i tolerancji, uwrażliwianie na potrzeby innych. Przyłączenie się do kampanii pomoże uczniom zdobyć i przybliżyć tematy związane z pomocą humanitarną oraz ludźmi potrzebującymi takiego wsparcia.

Zagadnienia będą realizowane w formie zajęć edukacyjnych, podzielonych na 5 akcji:

  1. Akcja Edukacja
  2. Zróbmy pokój
  3. Świat bez głodu
  4. Studnia dla Południa
  5. Zamiast Kwiatka niosę pomoc

Uczniowie dowiedzą się m.in. czym jest kryzys humanitarny i w jaki sposób nieść mądrą oraz skuteczną pomoc. Poznają również miejsca, w których Polska Akcja Humanitarna (PAH) prowadzi misje.

pah strona

 „Razem nieśmy moc pomagania”!!

Anna Kaliszan
Ewa Olejnik
Emilia Kowalska