Szukaj

Projekt edukacyjny “Liryzm i patriotyzm w muzyce Fryderyka Chopina”

chopin06W dniu 26 listopada br. w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyło się podsumowanie pierwszego projektu edukacyjnego „Liryzm i patriotyzm w muzyce Fryderyka Chopina”. Celem projektu było zdobycie wiedzy o wielkim Polaku i patriocie, jakim był Fryderyk Chopin, zwrócenie uwagi jak ważną rolę odegrał patriotyzm i tęsknota za ukochaną ojczyzną oraz uwrażliwienie na piękno muzyki Fryderyka Chopina, zintegrowanie całej społeczności szkolnej poprzez powierzenie uczniom zadań do wykonania na wszystkich poziomach klas. Istotne było również promowanie wartości, jakimi są: miłość do Ojczyzny i patriotyzm.

Fryderyk Chopin swoją pełną liryzmu, nostalgii i miłości muzyką potrafił rozmarzyć całą Europę. Jego dzieła – to zachwycający przykład twórczości romantycznej. Chopin jest postacią niezwykle ważną dla Polaków. Jego muzyki słucha się na całym świecie. Co pięć lat w Polsce odbywają się Konkursy Chopinowskie, na które przyjeżdżają pianiści z całego świata. W wirtuozowskiej grze starają się oddać klimat i nastrój polskości.

Jest to wyraz hołdu dla Chopina, jego geniuszu, piękna muzyki, która zachwyciła również najmłodsze pokolenia, naszych uczniów.

Koordynatorki projektu:

Katarzyna Skurniak
Katarzyna Konieczna-Piechota