Szukaj

Projekt edukacyjny – Świadkowe historii

„Świadkowie historii” to wspólny projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie we współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który uczniowie klas czwartych obydwu szkół realizowali w okresie od 15 września do 10 listopada br. W uroczystym otwarciu projektu wziął udział pan Marian Osada, major w stanie spoczynku, którego losy jako małego chłopca stały się punktem wyjścia dla dalszych działań dydaktyczno-wychowawczych. Z kolei podczas uroczystego podsumowania obok majora Mariana Osady wystąpił także generał Jan Podhorski, członek Szarych Szeregów, Armii Krajowej, żołnierz polskiego podziemia.

Zakończenie projektu splotło się w czasie ze Świętem Niepodległości nie bez przyczyny. Choć odzyskanie niepodległości przez Polskę kojarzone jest z zakończeniem I wojny światowej, ideą było potraktowanie tego dnia jako pretekstu do uczczenia wszystkich osób, które walczyły w imię wolności. Takim właśnie postaciom poświęcone były działania projektowe, w ramach których podczas lekcji historii uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę II wojny światowej, działalność Szarych Szeregów i żołnierzy wyklętych. Samodzielnie wykonali prace poświęcone omawianym bohaterom. Wiele z nich znalazło swoje miejsce na wystawach tematycznych w obydwu szkołach.

Na zajęciach plastycznych tworzyli symbole, które ich rówieśnicy w czasie II wojny światowej wykorzystywali w akcjach małego sabotażu. Wykonali również sylwetki harcerzy z Szarych Szeregów.

Rozwiązywali zadania wymagające współpracy, sprytu i wiedzy. Lekcje języka polskiego były pretekstem do poznawania kolejnych postaci i tworzenia map myśli poświęconych omawianym na historii zagadnieniom, podczas muzyki w szkole rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, a w czasie wychowania fizycznego uczniowie  przechodzili musztrę wojskową. Reprezentanci klas wzięli udział w apelu pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Wszystko po to, by rozumieć i pamiętać, bo pamięć to nasz obowiązek.

Działania projektowe zostały zaplanowane i koordynowane przez nauczycieli historii obydwu szkół – panią Joannę Szulc, która jednocześnie jest także autorką scenariusza i prezentacji multimedialnej wykorzystanej 10 listopada i pana Wojciecha Szulca. Aktywnie włączyli się nauczyciele plastyki – pani Małgorzata Marszałek, pani Emilia Menzel, poloniści – pani Marta Guner, pani Ewa Radolak i pani Dominika Furman, nauczyciele muzyki – pani Agata Domańska, pani Patrycja Borowska – Klimaszewska oraz pan Stanisław Michalski  nauczyciel wychowania fizycznego. Podziękowania należą się także pani dyrektor Beacie Hałas, za wsparcie, współudział w koordynacji i godne podjęcie zaproszonych gości, Ośrodkowi Kultury w Swarzędzu – zwłaszcza w osobie pana Mateusza Gawareckiego, który czuwał nad nagłośnieniem podczas uroczystości podsumowującej; pani Małgorzacie Danielewicz – Plucińskiej, która zaprojektowała zaproszenia i plakat promujący wydarzenie, starszemu kapralowi Krzysztofowi Laseckiemu za przeprowadzenie musztry oraz panu Mariuszowi Siebertowi członkowi Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim gościom honorowym – panu generałowi Janowi Podhorskiemu i panu majorowi Marianowi Osadzie.

Słowa uznania kierujemy do uczniów, którzy wystąpili podczas zakończenia projektu – wspólny występ chóru obydwu szkół, recytatorów i prowadzących z oddziałów gimnazjalnych i tych z oddziałów szkół podstawowych na długo zapadną w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w uroczystości.

Wierzymy, że poza walorami edukacyjnymi projekt „Świadkowie historii” przyniósł także wymierne efekty wychowawcze i zapoczątkował długotrwałą współpracę zarówno uczniów, jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

4

Wojciech Szulc & Joanna Szulc