Szukaj

Projekt edukacyjny

wiedza projekt

„Wiedza, wychowanie, przyszłość- kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”, to projekt edukacyjny, który realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia podstawowego, przygotowującego do rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie. Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa w Wierzonce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wybranych zajęciach przedmiotowych z przyrody, matematyki i języka angielskiego. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i będzie kontynuowany do stycznia 2020 roku.

Justyna Witecka-Włodarska