Szukaj

Projekt z języka polskiego “Śladami greckich bogów”

Od 9 do 13 maja w naszej szkole realizowany był projekt z języka polskiego dla klas V pod nazwą „Śladami greckich bogów”, którego inicjatorem była pani Emilia Chrzanowska wspierana w działaniach przez Katarzynę Uschler oraz Martę Furmańską odpowiedzialną za sprawy techniczne i informatyczne.  Został on poprzedzony cyklem lekcji poświęconych mitologii grackiej w ramach programu języka polskiego i historii. W projekt zaangażowani zostali wszyscy uczniowie, nauczyciele języka polskiego oraz wychowawcy klas piątych.
Faza wstępna polegała na utrwaleniu związków frazeologicznych na lekcji języka polskiego, czego efektem były prace plastyczne, odnoszące się do konkretnego związku wcześniej wylosowanego. Kolejnym etapem był Szkolny Konkurs Mitologiczny, w którym trzyosobowe zespoły z każdej klasy V zmagały się z zadaniami związanymi z mitologią grecką.

13 maja odbyło się podsumowanie projektu. Zaproszona została dyrekcja naszej szkoły oraz wszystkie klasy piąte wraz z wychowawcami. Finał poprowadziła Julia Piechocka oraz Jakub Szulc z klasy 8e. W pierwszej części uczniowie zaprezentowali wcześniej przygotowane scenki mitologiczne, wykazując się przy tym znajomością treści poznanych mitów. Piątoklasiści twórczo podeszli do zadania. Samodzielnie tworzyli scenariusze, które wymagały nie tylko zdolności pisarskich, ale również zaprojektowania odpowiedniego stroju czy dekoracji na scenie.
W dalszej części nagrodzono przedstawicieli wszystkich klas V za udział w Szkolnym Konkursie Mitologicznym. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz upominki. Na koniec rozdano indywidualne nagrody za najciekawszą mitologiczną prezentację multimedialną. W tym zadaniu uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i  starannością w wykonywaniu zadań, a także dużą wiedzą z zakresu mitologii greckiej, czego efektem były bardzo ciekawe prace.