Szukaj

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną.
Nabór do klas pierwszych rozpocznie się

Nabór elektroniczny dotyczy:

  • dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
  • w przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2018) warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informacje dotyczące zasad oraz harmonogramu rekrutacji do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz na rok szkolny 2024/2025.

Jak przystąpić do naboru:

  • jeśli decydujemy się zapisać dziecko tylko do szkoły obwodowej wypełniamy i składamy ZGŁOSZENIE.
  • podpisem elektronicznym –wówczas nie trzeba dostarczać wersji papierowej do wybranej szkoły lub
  • własnoręcznym podpisem – wówczas wniosek należy wydrukować, podpisać, zeskanować i jako załącznik w systemie przesłać do placówki.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


Do pobrania:
Zasady rekrutacji do szkół podstawowych – pobierz
Kryteria do szkół podstawowych – uchwała Rady Miejskiej – pobierz
Terminy rekrutacji – zarządzenie Burmistrza – pobierz