Szukaj

Rekrutacja na warsztaty “Mój zawód – moja przyszłość”

Szanowni Rodzice.
Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty w ramach II edycji projektu “Mój zawód – moja przyszłość”.

Kilka istotnych informacji:

  • Warsztaty rozpoczną się po feriach i przeznaczone są dla uczniów klas VII.
  • Warsztaty są finansowane przez Gminę Swarzędz.
  • Warsztaty będą odbywały się w ZS1 i w ZS2 w Swarzędzu najwcześniej od godziny 15:00 i ewentualnie w soboty przed południem.
  • Warsztaty będą prowadzone przez nauczycieli ZS1 i ZS2 (pomocy będą udzielali starsi uczniowie tych szkół).
  • Każdy uczeń może uczestniczyć w maksymalnie 3 warsztatach.

Uczeń, który zapisze się na warsztaty:

  • zobowiązany jest do uczestnictwa w warsztatach
  • jeśli nie może uczestniczyć z powodu np. choroby lub innych zdarzeń losowych – konieczna jest uprzednia informacja

Uczniowie od wtorku (27.11.2018) mają możliwość zgłaszania się po formularze rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa, karta zgłoszenia ucznia, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny dojazd oraz powrót) , które wypełnione , podpisane przez Państwa – rodziców / prawnych opiekunów , zwracają do dnia 10.12.2018 .

Warsztaty :
ekonomia, hotelarstwo, gastronomia, informatyka, logistyka, automatyka przemysłowa, machatronika, energetyka odnawialna, profil humanistyczny, profil ekonomiczny, profil policyjny

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki warsztatów dostępne są u pedagoga szkolnego – Anny Kaliszan.

Po przeprowadzonej rekrutacji, otrzymacie Państwo informację prze e dziennik (rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach).

Z poważaniem,
Anna Kaliszan
szkolny koordynator projektu