Szukaj

Składka w roku szkolnym 2023/2024

Składka na RR obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

50 zł na każdą rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoły SP nr 2 w Zalasewie

Wpłat można dokonywać do skarbników klasowych, którzy kolejno wpłacają pieniądze na konto Rady Rodziców (zmiana od tego roku!)
Prosimy, aby nie wpłacać pieniędzy indywidualnie na konto Rady Rodziców tylko do skarbników klasowych.
Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko wpłatę należy rozdzielić na klasy. 

Informacja do skarbników klasowych:

Rachunek Rady Rodziców:
PKO BP 1 o. Poznań
15 1020 4027 0000 1102 1328 0575

Skarbnik Rady Rodziców: Marek Błachnio