Szukaj

Słowo pisane ma wielką moc…

III Konferencja Bibliotekarzy Swarzędzkich (25.10.2017 r.) pod hasłem „Wychowanie przez czytanie” dotyczyła Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu biblioteka naszej szkoły wzbogaciła swój księgozbiór o pozycje książkowe za 15 tysięcy złotych – łącznie 120 tytułów.

Spotkanie miało na celu zachęcenie innych bibliotekarzy do udziału w programie ministerialnym. Omówiona została strona formalna – prezentacja multimedialna (p. H. Pietruczanis – Zarembska) i praktyczna podejmowanych działań (p. M.Grześ). Dyskusja jaka się wywiązała i emocje towarzyszące nauczycielom bibliotekarzom były bardzo gorące.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – również tym spoza gminy – za pasję jaką kierują się w życiu zawodowym, życzliwość oraz czynny udział w spotkaniu i wskazówki jak czynić z naszej pracy przyjemność.

Nauczyciele bibliotekarze
SP nr 2 w Zalasewie