Szukaj

Szkolny konkurs na oryginalną flagę brytyjską

flaga wielka brytaniaSZKOLNY KONKURS NA ORYGINALNĄ FLAGĘ BRYTYJSKĄ – ”UNION JACK”
25 kwietnia 2016r.

REGULAMIN KONKURSU

 

I Cele konkursu:
1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne.
2. Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.
3. Upowszechnianie wiedzy o krajach anglojęzycznych wśród młodzieży.
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

II Adresaci konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-V.
2. Uczniowie biorą udział w konkursie w 3 kategoriach wiekowych:
• Klasy I
• Klasy II-III
• Klasy IV-V

III Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka angielskiego.
IV Przebieg konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu flagi Wielkiej Brytanii według własnego pomysłu i projektu (format A3, technika dowolna).
2. Samodzielnie wykonane prace należy podpisać (imię, nazwisko i klasa).

V Kryteria oceny:
1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według następujących kryteriów:
• zgodność z oryginałem flagi brytyjskiej,
• pomysłowość i inwencja twórcza uczestników,
• walory artystyczne i estetyczne.
2. Członkowie jury przydzielają od 1 do 3 punktów w każdym z wymienionych kryteriów.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich upublicznienie i podanie danych osobowych autorów na stronie internetowej szkoły.
4. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmują odpowiednio I, II, III miejsce w danej kategorii wiekowej.

VI Termin i zgłoszenia
1. Prace można składać do dnia 25 kwietnia 2016r. u nauczycieli języka angielskiego.
2. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu głównym szkoły dnia 26 kwietnia 2016r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zalasewie