Szukaj

Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas II

Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas II
“Wiersze Jana Brzechwy”

 

Regulamin:

Nazwa konkursu: „Wiersze Jana Brzechwy”

Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II.
 • Warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Jana Brzechwy.

Etapy konkursu:

 • I ETAP KLASOWY: eliminacje odbywają się w klasach i mają na celu wytypowanie 4 uczestników do konkursu szkolnego (do 7 marca).
 • II ETAP SZKOLNY: eliminacje 11 marca o godz. 15.00, w auli szkoły.

Termin konkursu:

 • Datę etapu klasowego wyznacza wychowawca klasy.
 • Data konkursu szkolnego: 11 marca 2019r.

Ocena uczestników konkursu:
Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dokonują oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy:
Agnieszka Pytel, Kamila Szatkiewicz