Szukaj

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

L.p. termin Rodzaj
1. 14, 16 września 2015 r. Spotkania rodziców z wychowawcami
2. 18 listopada  2015 r. Drzwi otwarte
3. 13 stycznia 2016 r. Spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Podsumowanie I półrocza
4. 16 marca 2016 r. Zebranie z rodzicami – Koncepcja Pracy Szkoły.
5. 20 kwietnia 2016 r. Drzwi otwarte
6. 8 czerwca 2016 r. Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas I.
7. 13 czerwca 2016 r. Spotkania rodziców z wychowawcami klas (przewidywane oceny) 

 

Zastrzegamy możliwość zmian w zaproponowanych terminach i tematyce spotkań z rodzicami.