Szukaj

Tydzień bezpiecznego Internetu w Zalasewie

W dniach od 20.02-24.02 szkoła organizowała „Tydzień Bezpiecznego Internetu”. Naszym celem było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki oraz wychowawcy świetlicy, zapoznawali dzieci z problematyką bezpieczeństwa w sieci oraz tym jak przyczynić się do stworzenia przyjaznego środowiska online. Przeprowadzili szereg rozmów oraz zajęć warsztatowych o charakterze plastycznym, aby uświadomić dzieci o niebezpieczeństwach płynących z sieci oraz przybliżyć alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego po szkole.

Zajęcia profilaktyczne w klasach od 3 do 6, poprowadził Pan Karol Łuszczek – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Swarzędzu. Zapoznał uczniów z przykładami zachowań w Internecie, które naruszają prawo oraz przedstawił konsekwencje jakie ponoszą dzieci i młodzież w momencie kiedy nie przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Uczniowie podczas zajęć profilaktycznych mieli okazję zapoznać się z niezwykle ważnym pojęciem dotyczącym zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu – NETYKIETĄ. Przyswojenie dobrych i poprawnych zachowań związanych z poruszaniem się w sieci poszerzyło wiedzę uczniów na temat internetowego savoir – vivre, który jest niezbędny podczas komunikacji z drugą osobą za pomocą Internetu.

Uczniowie klas VI wzięli udział w konkursie “Dwie Strony Sieci” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem konkursu było przedstawienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni za pomocą spotu filmowego lub komiksu.

W Tygodniu Bezpiecznego Internetu zostały ogłoszone dwa wewnątrzszkolne konkursy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Konkurs grafiki komputerowej “Bezpieczeństwo w Sieci” miał na celu wprowadzenie młodych użytkowników sieci do odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Drugi konkurs pod tym samym tytułem “Bezpieczeństwo w sieci” doskonalił umiejętności informatyczne uczniów oraz wdrażał do korzystania w sieci z różnorodnych informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację prezentującą efekty naszej pracy.

cyber5