Szukaj

Szkolny Wolontariat

Wolontariat rozwija w nas cechy, które pozostają niewidoczne dla innych oraz dla nas samych. Aby dostrzec to, co najważniejsze w życiu, musimy spojrzeć w głąb siebie – nauczyć się patrzeć na innych przede wszystkim sercem. Wolontariat pozwala na wykorzystywanie w praktyce zdobytych już umiejętności i doświadczeń oraz daje ogromne możliwości samorozwoju.

Uczniom umożliwi przede wszystkim rozwijanie swoich zainteresowań, zdobycie wiedzy w nowych dziedzinach oraz aktywnie wpłynie na zaangażowanie społeczne. Podejmowane działania poszerzą horyzonty myślowe młodych ludzi oraz przekształcą codzienne czynności w działanie z pasją!

Nasze cele:

  • zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz możliwościami organizowania wolontariatu;
  • budowanie twórczej atmosfery w szkole;
  • pobudzanie aktywności społecznej oraz kreowanie postaw altruistycznych;
  • rozwijanie postawy życzliwości oraz zaangażowania;
  • włączanie dzieci do bezinteresownych działań;
  • budowanie cech takich, jak: tolerancyjność, empatia, wrażliwość;
  • budowanie wiedzy na temat istotnych problemów społecznych;
  • rozwijanie twórczości dzieci i kreatywnego myślenia;
  • rozwijanie umiejętności manualnych;
  • kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do angażowania się w działalność Szkolengo Koła Wolontariatu!

„Nieśmy razem moc pomagania”.

 

Anna Kaliszan
Emilia Kowalska
Romana Grys – Matecka