Szukaj

Zapisy do świetlicy szkolnej

Komunikat dotyczący zapisów do świetlicy
rok szkolny 2016/2017

 

Dnia 1 września br. od godz. 9.00 – 14.00 odbędą się zapisy dzieci do świetlicy szkolnej.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z formularzem o zatrudnieniu, dostępne będą od dnia 29 sierpnia br. w portierni szkoły – wejście A.

 

Ze względu na organizację pracy szkoły, świetlica czynna będzie od dnia 2 września br. w godz. 6.30 – 17.00.

W pozostałe dni, zapisy dzieci będą przyjmowane w godzinach pracy świetlicy.

 

Kartę zgłoszenia dostarczają rodzice/prawni opiekunowie pierwszego dnia pobytu dziecka w świetlicy.

Formularze o zatrudnieniu należy złożyć do dnia 9 września br. u wychowawców świetlicy.