Szukaj

Zaświadczenia uprawniające do darmowych przejazdów

W sekretariacie szkoły można uzyskać zaświadczenie uprawniające do darmowych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową na trasie miejsce zamieszkania ucznia – szkoła – miejsce zamieszkania ucznia. Zaświadczenie może być wydane dla ucznia oraz opiekuna dziecka do lat 9.