Szukaj

Żyję lokalnie, myślę globalnie

Wychowawcy świetlicy w tym roku szkolnym będą realizować zajęcia zgodnie z mottem: “Żyję lokalnie, myślę globalnie.” Podczas zajęć poznamy bliżej nasze otoczenie oraz wybierzemy się w podróże palcem po mapie Polski, Europy oraz Świata. Postaramy się uwrażliwić uczniów na innych ludzi, zaspokoić ciekawość oraz odkryć to co nieznane. Będziemy rozwijać patriotyzm, miłość do ojczyzny oraz przywiązanie do tradycji podkreślając również bycie Europejczykiem oraz obywatelem świata.

koordynator 
Emilia Kowalska- Szuniewicz