Wspieraj Nas razem z faniMani

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Zalasewo, zakup sprzętu sportowego oraz rozwijanie Pasji Dzieci.
Rozmiar liter:

PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU w roku szkolnym 2020/2021

Ze względów na obostrzenia związane z występowaniem zagrożenia Covid-19 wolontariusze z naszej szkoły nie mogą uczestniczyć w spotkaniach: w Domach Pomocy Społecznej, w Klubie Seniora, w szpitalach, w przedszkolach, na festynach. Nie mogą także realizować projektu pomocy młodszym uczniom „Pomocna dłoń”.

Mimo trudnych warunków wolontariat zaplanował przeprowadzenie kilku zbiórek. Pierwsza z nich odbędzie się na rzecz Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Druga ma na celu zorganizowanie słodkich prezentów z okazji świąt „Miód-cud, samo zdrowie” dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek w Poznaniu. Zaplanowana jest także pomoc zwierzętom ze Schroniska w Skałowie oraz spotkanie z wolontariuszami, którzy pomagają w kraju i na świecie, dowiemy się co to jest „Motyli wolontariat”. Oprócz powyższych działań przez cały rok szkolny będziemy zbierać plastikowe nakrętki dla Antka – Akcja „Pomagamy Antkowi” w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca od listopada (A.Waliszka-Pieprzyk).


PAŹDZIERNIK

III „BIEG MOTYLI” (edycja 2020 – jesień) –

Bieganie to styl życia, tak samo jak pomaganie!
 Jedno i drugie jest proste dla tych, co trenują, a zatem –

 w ramach treningu ciała, serc i ducha:

 Zapraszamy do wzięcia udziału  w III edycji Biegu Motyli!  

Więcej informacji na stronie https://hospicjum-palium.pl/bieg-motyli-3/ (indywidualne zapisy)

„Kwietna łąka” – sadzenie wiosennych kwiatów na obszarach zielonych przy szkole – zaangażowanie całej społeczności szkolnej w październiku pierwsza grupa –zerówka i nauczanie początkowe. (K. Jabłońska, K. Tylicka, B. Majocha, A. Sutuła, R. Grys-Matecka))

LISTOPAD

AKCJA ORGANIZOWANA PRZEZ POZNAŃSKĄ FUNDACJĘ POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO: akcja Włóczkersi – w jej ramach zbierane będą nowe włóczki, z których Panie Włóczkerski wydziergają ciepłą odzież dla dzieci z Afganistanu. Włóczki zbierają uczniowie danej klasy w swojej przypisanej sali. Nauczyciel – wychowawca odnotowuje udział ucznia w akcji na karcie działań wolontariusza. (K .Nowak, K. Tylicka, A. Kaliszan)

GRUDZIEŃ

Słodki prezent na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z DPS-u Sióstr Serafitek  „Miód-cud samo zdrowie”. W DPS-ie jest sześć grup po dziesięcioro dzieci z różnymi niepełno sprawnościami. Naszym zadaniem jest zorganizowanie 12 litrowych słoików miodu po dwa na grupę, aby w ten sposób okazać serce dzieciom z DPS-u w zimowe dni. Zaangażowanie wszystkich klas. (R.Grys-Matecka, B.Gizelska)

STYCZEŃ

Spotkanie z Panią Martą Wawrzyniak wolontariuszką z projektu “Studenci bez granic” (współpraca ze studentami UAM w Poznaniu-Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej). Pani Marta przedstawi uczniom: poziom życia, problemy dnia codziennego oraz radości i marzenia dzieci z Madagaskaru. (R.Grys-Matecka, B.Gizelska)

LUTY

AKCJA ORGANIZOWANA PRZEZ POZNAŃSKĄ FUNDACJĘ POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO: „Opatrunek na ratunek”- zbiórka materiałów opatrunkowych do szpitali w Afryce (Tanzania, Kamerun) https://www.medycynamisjach.org/aktualnosci/132-opatrunek-na-ratunek (K. Nowak, K. Tylicka, W. Wypychowska, K. Jabłońska)

MARZEC

Pomoc zwierzętom ze Schroniska w Skałowie- zbiórka karmy, starych ręczników, które wykorzystywane są do ścielenia psom w budach. Zaangażowanie wszystkich klas. (W. Wypychowska, A. Kaliszan, Paulina Jaśkowiak)

KWIECIEŃ 

AKCJA ORGANIZOWANE PRZEZ POZNAŃSKĄ FUNDACJĘ POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO: „CZARY MARY- OKULARY” – zbiórka okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, w dobrym stanie, nieuszkodzone. Okulary zbierają uczniowie danej klasy w swojej przypisanej sali. Nauczyciel – wychowawca odnotowuje udział ucznia w akcji na karcie działań wolontariusza. (K. Nowak, K. Tylicka, P. Jaśkowiak)

W ramach Dnia Ziemi:

  • „Rodzinne sprzątanie świata” – zadbajmy o Naszą Małą Ojczyznę.
  • Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”- Jak dbać o nasze środowisko? Pomysły i realizacja w wykonaniu wolontariuszy. (R. Grys-Matecka, A. Sutuła, B. Majocha)

MAJ

„Motyli wolontariat”- współpraca z Hospicjum Palium w Poznaniu: malowanie motyli, spotkanie z wolontariuszami z Hospicjum. (A.Kaliszan, K. Jabłońska, R.Grys-Matecka)

Realizacja projektu interdyscyplinarnego „Miód cud- fascynujące życie pszczół”.

CZERWIEC

Podsumowanie działalności szkolnego wolontariatu.

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,
w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

Celem konkursów jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  • Terminarz konkursów (zobacz)
  • Regulaminy konkursów przedmiotowych (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału nauczycielom poszczególnych przedmiotów
do 9 października br.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest dostarczenie nauczycielowi przedmiotu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolnego stopnia konkursu:

  • oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 (zał. nr Z-1),
  • oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr Z-2),
  • wyrażenia zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego wyników na poszczególnych stopniach konkursu (zał. nr Z-3).

Powyższe oświadczenia oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych znajdują się w załącznikach do regulaminów. Wydrukowane załączniki będą przekazane uczniom przez nauczycieli uczących.

 

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas 4-8 w dniach:

14 - 17 września 2020 r. 

(poniedziałek, środa, czwartek)  - harmonogram

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas 1-3 w dniach:

8 - 10 września 2020 r. 

(wtorek, środa, czwartek)  - harmonogram

Rozmiar liter:

Troska o środowisko naturalne, ekologiczny sposób życia to zagadnienia zyskujące coraz większe zrozumienie i poparcie. Stają się inspiracją dla wielu działań, również tych podejmowanych w Swarzędzu. Jedną z naszych inicjatyw jest Eko Babie Lato – festyn rodzinny o ważnym przesłaniu edukacyjnym. Po rocznej przerwie, 12 września na Scenie nad Jeziorem, festyn odbędzie się po raz dziewiąty.
Eko Babie Lato to przestrzeń dla dzieci i nie tylko, z ciekawymi propozycjami warsztatów, konkursów i pokazów, których myślą przewodnią jest ekologia i ochrona przyrody.
Inspirujące warsztaty decoupagu na plastrach drewna, tworzenia witraży roślinnych, instrumentów, czy zwierzątek pokażą jak można w twórczy sposób wykorzystać materiały przeznaczone do recyclingu. O tym, co dzieje się w lesie dowiemy się na stoisku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Promować będziemy korzystanie z komunikacji miejskiej - ekologicznej alternatywy dla jazdy samochodem.  Zaprezentujemy także jak działa autobus hybrydowy.
Ekopatrol Straży Miejskiej w Swarzędzu pokaże górną metodę spalania węgla w domowych piecach, zademonstruje także działanie zadymiarki używanej do wykrywania nielegalnych podłączeń kanalizacji sanitarnej. Pomalujemy samochody przeznaczone na złomowanie.

Serdecznie zapraszam rodziny i grupy do wzięcia udziału w konkursach: Ekociuszek oraz Ekopociąg, których uczestnicy mają za zadanie wykonać strój bądź model pociągu z materiałów przeznaczonych do recyclingu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zachęcam też do wielkiej zbiórki: elektrośmieci, zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe.
15 września, w piątek – godz. 10:00-18:00,
16 września, sobota – w godz. 10;00-14:00,
na parkingu, przy skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i Jesionowej (przy hali sportowej SCSiR). W zamian – roślinki i upominki.

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Eko Babie lato A4

LOKALIZACJA

Zalasewo, ul. Jana Heweliusza 26
62-020 Swarzędz

E-MAIL

sekretariat@spzalasewo.pl

TELEFON

61 226 32 32