Szukaj

Program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej

Szanowni Państwo !
Wolontariat szkolny oraz świetlica szkolna organizuje w szkole projekt związany z kampanią Polskiej Akcji Humanitarnej – „Niosę Pomoc”. Naszym celem było propagowanie idei wolontariatu oraz uwrażliwianie na potrzeby innych. Pierwsze zajęcia edukacyjne dotyczyły akcji : „Studnia dla Południa”. Rozmawialiśmy na tematy związane z „prawem do wody” oraz tym jakie znaczenie pełni ona w życiu człowieka. Uczniowie dowiedzieli się , że w krajach globalnego Południa wprowadzane są rozwiązania mające na celu pozytywne wykorzystanie warunków pogodowych, w celu zapewnienia stałego dostępu do wody. Zajęcia zostały uwieńczone kreatywnymi pracami plastycznymi. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją… A Jak wyglądałoby Twoje życie gdybyś nie miał dostępu do wody? Co uległo by zmianie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli już uczniowie naszej szkoły.

„Nieśmy razem moc pomagania” !!

{gallery}niose_pomoc{/gallery}

Anna Kaliszan
Emilia Kowalska