Szukaj

2.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
02 maja 2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyżur będzie pełnić świetlica szkolna, w której zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zapisy dzieci w głównej świetlicy do dnia 27.04.2016r.