Szukaj

Konkursy Wojewódzkie 2022/2023

Szanowni Państwo,

w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

Celem konkursów jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału nauczycielom poszczególnych przedmiotów do 6 października br.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest dostarczenie podpisanego dokumentu (załącznik nr 3 do Regulaminu) najpóźniej do 6 października 2022 r. do sekretariatu szkoły.

UWAGA!
W przypadku gdy uczeń/uczennica przystępuje do więcej niż jednego konkursu w jednej karcie zgłoszenia należy wymienić wszystkie konkursy.


Dodatkowo w celu dostosowania warunków przebiegu konkursu do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu) należy dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w celu dostosowania warunków przebiegu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą uczestnika do 6 października 2022 r.