Szukaj

Informacja

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, że w dniu jutrzejszym (7.10) rozpoczynają się indywidualne konsultacje uczniów w ramach doradztwa zawodowego (Projekt „Mój zawód , moja przyszłość). Kolejna data spotkań doradcy zawodowego z uczniami : 10.01.2019.

Czas trwania indywidualnych konsultacji : pół godziny.

Miejsce : czytelnia (biblioteka szkolna).

Uczniowie osobiście są zapisywani na powyższe konsultacje, otrzymując dokładną datę oraz godzinę spotkania.

Dodatkowo Państwo otrzymujecie informację od szkolnego opiekuna projektu przez e dziennik.

Uczniowie biorący udział w indywidualnych konsultacjach, to osoby chętne, które zgłosiły się do udziału w projekcie.

Kolejne dwa terminy spotkań z doradcą zawodowym zostaną wyznaczone po feriach zimowych- do tych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zostanie jeszcze rozesłana informacja, po feriach zimowych.

 

Anna Kaliszan
Szkolny opiekun projektu