Szukaj

Konkurs ” Najpiękniejsza bombka przestrzenna”

Konkurs “Najpiękniejsza bombka przestrzenna”

bombka 1

Program konkursu:

  • 05.12.2016 r. godz. 16.00 – ostateczny termin składania prac
  • 09.12.2016 r. godz. 16.00 – rozstrzygnięcie konkursu
  • 10.12.2016 r. – wystawa prac podczas kiermaszu świątecznego w naszej szkole
     

Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności dzieci

– kultywowanie tradycji świątecznych

– rozwijanie wyobraźni plastycznej

– rozwijanie zdolności manualnych

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

 

Kryteria oceny:

– oryginalny pomysł

– estetyka wykonania pracy

– ogólny wyraz artystyczny

– materiał użyty do wykonania pracy

– zgodność pracy z założeniami konkursu

– stopień trudności

– technika wykonania

– indywidualny charakter pracy

 

Sprawy organizacyjne:

– Bombki dostarczamy (do dnia 5.12.2016 r. ) do sali nr 25 lub sali nr 15

Koordynatorzy konkursu:

Katarzyna Skurniak,
Alicja Waliszka.