Szukaj

Konkurs – prezentacja multimedialna “Bezpieczeństwo w sieci”

Konkurs – Prezentacja multimedialna
„Bezpieczeństwo w sieci”

internet

Cel konkursu:

 • wprowadzenie młodych internautów do odpowiedzialnego korzystania z sieci Internet,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

Regulamin konkursu:

 1. Praca powinna nawiązywać tematycznie do bezpieczeństwa w sieci Internet.

 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas V – VI.

 3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej:

  • w programie Impress (OpenOffice) lub w programie PowerPoint (Microsoft Office),
  • prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów (wliczając stronę tytułową i końcową, na której autor podaje źródła informacji, z których korzystał).

 5. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wyłącznie autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowane.

 6. Pracę należy zapisać w formacie: nazwisko i imię_klasa (rozszerzenie .ppt, .pps, .odp) i przesłać do dnia 23 lutego 2017 r. na adres: mmikolajczak@spzalasewo.pl

 

Przystępujący do konkursu uczestnik, akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora konkursu.

 

Kryteria oceny pracy konkursowej:

Najwyżej ocenione będą prace:

 • przedstawiające temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

 • napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Oceniana będzie również:

 • estetyka wykonania,

 • samodzielność pracy,

 • treść prezentacji, grafika i cała szata graficzna,

 • przejrzystość,

 • techniczna poprawność wykonania (efekty wizualne i dźwiękowe, animacje, przejścia)

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 28 lutego 2017 r.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

 

Koordynator konkursu
Mikołajczak Monika