Szukaj

Konkursy Wojewódzkie 2020/2021

Szanowni Państwo,
w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

Celem konkursów jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  • Terminarz konkursów (zobacz)
  • Regulaminy konkursów przedmiotowych (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału nauczycielom poszczególnych przedmiotów
do 9 października br.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest dostarczenie nauczycielowi przedmiotu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolnego stopnia konkursu:

  • oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 (zał. nr Z-1),
  • oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr Z-2),
  • wyrażenia zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego wyników na poszczególnych stopniach konkursu (zał. nr Z-3).

Powyższe oświadczenia oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych znajdują się w załącznikach do regulaminów. Wydrukowane załączniki będą przekazane uczniom przez nauczycieli uczących.