Szukaj

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2021/2022

Szanowni Państwo,
w październiku rozpoczynają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe.

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

Celem konkursów jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  • Terminarz konkursów (zobacz)
  • Regulaminy konkursów przedmiotowych (zobacz)

Zainteresowani uczniowie proszeni są o:

  • zgłoszenie swojego udziału w konkursie nauczycielom poszczególnych przedmiotów do 11 października br.
  • dostarczenie nauczycielowi przedmiotu karty zgłoszenia ucznia do konkursu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolnego stopnia konkursu

Karta zgłoszenia ucznia do konkursu (pobierz)

Dodatkowo w celu dostosowania warunków przebiegu konkursu do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą należy dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w celu dostosowania warunków przebiegu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą uczestnika najpóźniej 15 dni przed planowanym terminem szkolnego stopnia konkursu

Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (pobierz)