Szukaj

Plan działań szkolnego wolontriatu w roku szkolnym 2019/2020

Celem szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, wykształcenie w nich postawy tolerancji, empatii i bezinteresownej pomocy.

Mottem do działania będą słowa Św. Matki Teresy z Kalkuty:

„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością”.

Plan działań szkolnego wolontriatu w roku szkolnym 2019/2020 (zobacz)