Szukaj

Potyczki matematyczne

potyczkiPotyczki matematyczne
Szkolny konkurs matematyczny
dla klas IV

11 marca 2016, godz.13.00 sala 18

Zapraszamy uczniów klas IV do wzięcia udziału w szkolnym konkursie matematycznym Potyczki matematyczne. Przez 60 minut w dwuosobowych zespołach będziecie zmagać się z różnymi zadaniami matematycznymi.

Cele konkursu:
• popularyzowanie matematyki,
• rozwijanie twórczego myślenia i doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnych rozwiązań,
• stwarzanie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,
• kształtowanie życzliwej atmosfery rywalizacji,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Zasady konkursu
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dwuosobowego zespołu do dnia 9 marca 2016.
3. W czasie konkursu uczniowie biorą udział w kilku konkurencjach: krzyżówki matematyczne, zagadki logiczne lub liczbowe, rebusy, tangramy, pytania otwarte, łamigłówki z patyczkami, łamigłówki literowo – liczbowe.
4. Zwycięzcą zostanie zespół, który otrzyma największą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez zespoły równej liczby punktów, komisja zarządzi dogrywkę.
5. Trzy zwycięskie zespoły otrzymają dyplomy i upominki.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie 
Zapisy – nauczyciel matematyki – K. Maćkowiak