Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie w roku szkolnym 2022/2023:

 • Przewodnicząca –  Katarzyna Adamiak
 • Zastępca  –  Marlena Gabska
 • Skarbnik – Marek Błachnio
 • Sekretarz – w trakcie wyboru

Członkowie prezydium:

 • Malwina Krawaczek
 • Marika Kulon
 • Anna Lis
 • Joanna Rakowniewska
 • Agnieszka Kelm

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 • Anna Komisarczyk – Przewodnicząca
 • Paulina Wajszczuk
 • Marta Skrzypczak

kontakt

Profil Rady Rodziców: Facebook (zobacz)