Szukaj

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • Przewodnicząca: Katarzyna Adamiak
 • Zastępca: Malwina Krawaczek
 • Skarbnik: Marek Błachnio
 • Sekretarz: Katarzyna Michal

Prezydium Rady Rodziców:

 • Barbara Graczyk I d
 • Malwina Krawczak II c
 • Marika Kulon III e
 • Jowita Stachowiak IV c
 • Anna Tomczak V b
 • Katarzyna Adamiak VI d
 • Marek Błachnio VII e
 • Arkadiusz Saenger VIII b

Komisja skrutacyjna:

 • Agnieszka Kelm  VIII a
 • Anna Lis II b
 • Marta Skrzypczak Va

Profil Rady Rodziców Facebook – zobacz