Szukaj

Szkolny konkurs recytatorski w języku angielskim

hello spring 700x463SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI – ”SPRING & BUNNIES TIME”
6 kwietnia 2016r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM
„CZAS WIOSNY I ZAJĄCZKÓW”

  

I Cele konkursu:
1. Rozwijanie i wspieranie zdolności recytatorskich uczniów.
2. Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.
3. Upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych wśród młodzieży.
4. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

II Adresaci konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-V.
2. Uczniowie biorą udział w konkursie w 3 kategoriach wiekowych:
• Klasy I
• Klasy II-III
• Klasy IV-V

III Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka angielskiego.

IV Przebieg konkursu:
1. Konkurs polega na recytacji wybranego wiersza w języku angielskim o tematyce wiosenno-wielkanocnej.
2. Uczestnik konkursu ma prawo wyboru wiersza z własnych źródeł lub skorzystać z proponowanej listy.
3. W przypadku wyboru wiersza spoza podanej listy uczeń dostarcza jury wersję papierową tekstu.
4. Maksymalny czas prezentacji: 5 minut.
5. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny.

V Kryteria oceny:
1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według następujących kryteriów:
• znajomość tekstu.
• wymowa/akcent,
• ogólny wrażenie artystyczny.
2. Członkowie jury przydzielają od 1 do 3 punktów w każdym z wymienionych kryteriów.
3. Wyniki konkursu ogłasza organizator konkursu na stronie internetowej szkoły.
4. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmują odpowiednio I, II, III miejsce w danej kategorii wiekowej.

VI Termin i zgłoszenia:

1. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 14:30 w auli.
2. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom języka angielskiego uczącym w danej klasie (poprzez maila lub osobiście).
3. W zgłoszeniu należy podać tytuł wybranego wiersza.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia 2016.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zalasewie

wiersze dla klas I-III

wiersze dla klas IV-VI