Szukaj

Wdrożenie dziennika elektronicznego

Szanowni Rodzice,


Na stronie internetowej naszej szkoły pojawił się link do dziennika elektronicznego. Wychowawcy poproszą Państwa o adresy mailowe, które po wprowadzeniu do dziennika umożliwią Państwu otrzymanie dostępu do informacji o dziecku.
Poniżej zamieszczamy link do instruktażowego filmu:

„Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Uonet+”

W roku szkolnym 2015/2016 dziennik elektroniczny w Szkole Podstawowej w Zalasewie wprowadzony będzie w wersji wdrożeniowej od 15 listopada klasy 4 – 5, od grudnia 2015 klasy 1-3. Ułatwi to komunikację (kontakty) nauczycieli z rodzicami uczniów. Do dyspozycji rodziców i uczniów dostępne będą następujące funkcje dziennika elektronicznego:

1. Klasy 4-5:
a) oceny,
b) terminy sprawdzianów,
c) uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania,
d) wiadomości.

2. Klasy 1-3:
a) oceny,
b) terminy sprawdzianów,
c) uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania,
d) wiadomości.

3. Oddział przedszkolny:
a) uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania,
b) wiadomości